View all English videos

Khan Academy עברית

אקדמית קהאן הינה ארגון ולו משימה. אנו ארגון ללא מטרת רוח שיעדו לשנות ולהטיב את החינוך באמצעות הענקת חינוך ברמה גבוהה לכל אחד ואחת ובכל מקום.
בנוסף לסרטונים הנמנים להלן, קיימים גם סרטונים באתר המרכזי שהוספו להם כתוביות בעברית. בכדי לבחור אותם השתמשו במסנן ב: http://www.khanacademy.org/contribute. עם זאת עיקר עבודתנו היא בהסבה מלאה לעברית, הכוללת תרגום הכתוביות ודיבוב הסרטים ושניתן להגיע אליהם באמצעות הפורטל: http://www.hebrewkhan.org וכן הסבה לעברית של תוכנת התרגול.
אם ברצונכם להיות מעורבים בהרחבת הנגישות לאקדמית קהאן, בקרו ב: http://international.khanacademy.org

משוואות דיפרנציאליות

 • יצירת שדה של שיפוע פתרון של משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית - חלק 1 משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 3
  מבוא למשוואות דיפרנציאליות פתרון של משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית - חלק 2 משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 4
  תרגיל דוגמה לשיטת אוילר שיטת אוילר שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 1
  פתרון חלקי עם תנאים ראשוניים עבור אוכלוסייה קוד תכנית של שיטת אוילר שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 3
  מציאת פתרון לינארי ייחודי למשוואה דיפרנציאלית יישום פונקציה לוגיסטית משוואות הומוגניות מסדר ראשון - 2
  שדה שיפוע להמחשה של פתרונות משוואות מדויקות דוגמה 1 התמרת לפלס - 1
  משוואה דיפרנציאלית משדה של שיפוע משוואות מדויקות - אינטואיציה 2 (הוכחה) שורשים חוזרים של המשוואה האופיינית 2
  יישום של חוק הקירור של ניוטון כדי לחמם שיבולת שועל משוואות מדויקות דוגמה 2 מקדמים לא קבועים - 1
  מידול אוכלוסייה עם משוואה דיפרנציאלית פשוטה גורמי אינטגרל - 1 מקדמים לא קבועים - 2
  מבוא - משוואות דיפרנציאליות פרידות משוואות מדויקות דוגמה 3 מקדמים לא קבועים - 3
  משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית - אינטואיציה גורמי אינטגרל - 2 מקדמים לא קבועים - 4
  מידול אוכלוסייה כפונקציה מעריכית משוואות הומוגניות מסדר ראשון שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 2
  חוק הקירור של ניוטון משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 1 פתרון חלקי למשווה דיפרנציאלית - דוגמה
  משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 2
 • יצירת שדה של שיפוע
  מבוא למשוואות דיפרנציאליות
  תרגיל דוגמה לשיטת אוילר
  פתרון חלקי עם תנאים ראשוניים עבור אוכלוסייה
  מציאת פתרון לינארי ייחודי למשוואה דיפרנציאלית
  שדה שיפוע להמחשה של פתרונות
  משוואה דיפרנציאלית משדה של שיפוע
  יישום של חוק הקירור של ניוטון כדי לחמם שיבולת שועל
  מידול אוכלוסייה עם משוואה דיפרנציאלית פשוטה
  מבוא - משוואות דיפרנציאליות פרידות
  משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית - אינטואיציה
  מידול אוכלוסייה כפונקציה מעריכית
  חוק הקירור של ניוטון
  פתרון חלקי למשווה דיפרנציאלית - דוגמה
  פתרון של משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית - חלק 1
  פתרון של משוואה דיפרנציאלית לוגיסטית - חלק 2
  שיטת אוילר
  קוד תכנית של שיטת אוילר
  יישום פונקציה לוגיסטית
  משוואות מדויקות דוגמה 1
  משוואות מדויקות - אינטואיציה 2 (הוכחה)
  משוואות מדויקות דוגמה 2
  גורמי אינטגרל - 1
  משוואות מדויקות דוגמה 3
  גורמי אינטגרל - 2
  משוואות הומוגניות מסדר ראשון
  משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 1
  משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 2
  משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 3
  משוואות דיפרנציאליות הומוגניות לינאריות מסדר שני - 4
  שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 1
  שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 3
  משוואות הומוגניות מסדר ראשון - 2
  התמרת לפלס - 1
  שורשים חוזרים של המשוואה האופיינית 2
  מקדמים לא קבועים - 1
  מקדמים לא קבועים - 2
  מקדמים לא קבועים - 3
  מקדמים לא קבועים - 4
  שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 2
 • גיאומטריה: ישרים

 • גיאומטריה: קווים

 • משוואות

  אינטגרלים

  30.097 אלגברה: ביטויים רציונליים

  96.060 שיחות מורים

 • 96.040 צעדים ראשונים

 • 96.030 משאבי אקדמיית קהאן

 • 96.020 תקר אירועים בכיתות

 • 40.400 פיזיקה

  תנועה, מכניקה, חשמל ומגנטיות

 • חוק התנועה הראשון של ניוטון לולאה - שאלה היעילות של קרנו 3: הוכחה שהוא היעיל ביותר
  תאוצת המראת מטוס מנושאת מטוסים לולאה - תשובה 1 אנטלפיה
  מרחק המראת מטוס Airbus A380 לולאה - תשובה 2 האנרגיה החופשית של גיבס וספונטניות
  חישוב מהירות ממוצעת כוחות נורמלים בלובריקון - 6 דוגמא בנושא האנרגיה החופשית של גיבס
  חבטת בייסבול למעבר לחומה המכונה הפלצת הירוקה ב-פנווי זווית אופטימלית לקליע מציאת הזווית האופטימלית שעבורה נקבל טווח מירבי - 4 קשר מוקפד יותר בין האנרגיה החופשית של גיבס לבין ספונטניות
  תיקון לסרטון מהירות סופית של קליע גרב איטי וקפוא בבכוכב הלכת לובריקון השישי דוגמא לבעיית סטויכיומטריה 1
  חישוב של זריקת אבן או קלע לאוויר מהירות תחנת חלל בתנועה מעגלית דוגמא לבעיית סטויכיומטריה 2
  דוגמא לחישוב המרחק בהינתן מהירות וזמן אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ מכווץ - דוגמא (טעות מתמטית) סטויכיומטריה של תגובה בתמיסה
  ההעתק המירבי - כמה גבוה יהיה העתק ברגע שהכדור יתייצב ללא מהירות כוחות ותנועה לא מאוזנים הנוסחאות האמפירית והמולקולרית מתוך סטוכיומטריה
  חישוב של זריקת אבן או קלע לאוויר התייחסות ל-g כערך שדה גרביטציית כדור הארץ בקרבת פני השטח דיאגרמת PV ועבודה התפשטות
  כוח הכבידה לאסטרונאוטים במסלול הבנה חזותית של פורמולת התאוצה הצנטריפוגלית דוגמא למציאת הנוסחה האמפירית של חומרי כימי מגיב
  הדוגמא על המפלצת הירוקה מפנוואי חלק 2 זורמים 2 חוק הס ושינוי האנטלפיה של תגובה
  השפעת מהירות מגובה נתון זורמים 3 דוגמא לבעיית הגבלת מגיבים 1
  כוח משיכה - מבוא (הקדמה) זורמים 4 עוד על אנטרופיה
  בעיה העוסקת בתנועת קליע דו מימדית זורמים 5 קיבול
  מסה ומשקל - הבהרה קרח מאיץ במורד שיפוע מוליכים ומבודדים
  חוק התנועה השני של ניוטון קרח מאיץ במורד שיפוע שימור מתח
  חוק התנועה השלישי של ניוטון התאוצה הודות לכוח הכובד בתחנת החלל חוק קולון
  כוח מגע וכוח נורמלי מבוא לחוקי הכבידה של ניוטון מכפלה וקטורית 1
  זווית אופטימלית לקליע חלק 1 התאוצה הודות לכוח הכובד בתחנת החלל מכפלה וקטורית 2
  זווית אופטימלית לקליע חלק 3 - מרחק אופקי כפונקציה של זווית (ומהירות) כוחות מאוזנים ובלתי-מאוזנים מכפלה וקטורית ומומנט
  זווית אופטימלית לקליע חלק 2 - זמן שהייה הוכחת הנוסחה של התאוצה הצנטריפטלית באמצעות חשבון אינפיניטסימלי פוטנציאל חשמלי בנקודה בחלל
  זווית אופטימלית לקליע חלק 1 מכפלה וקטורית ומומנט אנרגיה פוטנציאלית חשמלית 2 (כולל דיפרנציאלי)
  גובה קליע או כדור בהתחשב בזמן זורמים 1 אנרגיה פוטנציאלית חשמלית
  מרוץ מכוניות עם מהירות קבועה בעיקול הקשר בין מהירות זוויתית ומהירות קווית דוגמא של חוק הס
  חישוב הוקטור (גודל וכיוון) בזמן נחיתה של חפץ-קליע זורמים 6 הנוסחאות המולקולרית והאמפירית המתקבלות מאחוזי ההרכב
  המהירות הסופית בה העצם (קליע) נוחת זורמים 7 הוכחה (מתקדמת): השדה של לוח אינסופי 2
  הנדסת סימון לוקטורים -דרך להצגת וקטור באמצעות רכיביו זורמים 8 חשמל סטטי
  למה מרחק הוא שטח תחת קו מהירות-בזמן זורמים 9 מתח
  זמן המראת מטוס Airbus A380 זורמים 10 אנרגיה פוטנציאלית חשמלית 2 (כולל דיפרנציאלי)
  בעיית מומנט - 2 מימדים רכיבי כוח במישור משופע מכפלה סקלרית לעומת וקטורית
  בעיית מומנט - 2 מימדים - חלק 2 מהירות רגעית מבוא למגנטיות
  מהירות ממוצעת לתאוצה קבועה פניות אופטימליות במסלול המרוצים של אינדיאנפוליס מגנטיות 2
  מרכז המסה זריקה בזווית מגנטיות 3
  שימור אנרגיה דרך אחרת לקביעת הזמן באוויר מגנטיות 4
  כוח חיכוך שמירת הגוף הנייח קליע במישור משופע מגנטיות 5
  תיקון לכוח חיכוך שמירת הגוף הנייח המחשת וקטורים בשני ממדים מגנטיות 6: השדה החשמלי שיוצר תיל נושא זרם
  אלקטרוסטטיקה (חלק 1): מבוא למטען, חלקיק וחוק קולון תנע זוויתי מגנטיות 7
  אלקטרוסטטיקה (חלק 2): מבוא למטען, חלקיק וחוק קולון כוחות שמרניים מגנטיות 8
  כוח חיכוך ושמירה על מהירות קבועה תנע זוויתי קבוע כאשר אין מומנט שקול מגנטיות 9: מנועים חשמליים
  מבוא ליתרון מכני מושגים בקשר לחוק התנועה הראשון של ניוטון מגנטיות 10: מנועים חשמליים
  מבוא לתנע (מומנטום) משקל סגולי מגנטיות 11: מנועים חשמליים
  מבוא למומנט הסיבוב עבודה ועקרון עבודה-אנרגיה מגנטיות 12: זרם מושרה בתיל
  מבוא לעבודה ואנרגיה עבודה כמעבר של אנרגיה המכפלה הסקלרית
  יתרון מכאני (חלק 2) דוגמאות של בעיות עבודה חישוב של מכפלה סקלרית ווקטורית עם סימון של וקטור יחידה
  יתרון מכאני (חלק 3) החוק הראשון של התרמודינמיקה / אנרגיה פנימית משרעת, זמן מחזור, תדירות ואורך גל של גלים מחזוריים
  מומנטים זורמים 11 קיבול
  מומנטים חלק 2 זורמים 12 קבלים במקביל
  מומנט החלקה על קרח מומנטום וזריקת כדור מצבי מאקרו ומצבי מיקרו קבלים בסדרה
  סימון וקטור יחידה עוד על אנרגיה פנימית מבוא למעגלים וחוק אוהם
  סימון וקטור יחידה חלק 2 הכוח הנורמלי במעלית נגדים בטור
  מבוא לעבודה ואנרגיה - חלק 2 הספק נגדים במקביל
  בעיה בעבודה ואנרגיה עם חיכוך תהליכים קואזי-סטטיים והפיכים דוגמא: ניתוח מעגל ניגודי מורכב יותר
  מבוא למתיחות - חלק 2 מתח פנים והצמדות דיאלקטרים בקבלים
  מבוא למתיחות תרמודינמיקה 2 מוליכות אלקטרוליטית
  תנועת קליע -חלק 1 תרמודינמיקה 3 אנרגיה של קבל
  תנועת קליע - חלק 2 תרמודינמיקה 4 מבוא לגלים
  תנועת קליע - חלק 3 תרמודינמיקה 5 מוליכות והתנגדות
  תנועת קליע - חלק 4 מערבולות במהירויות גבוהות והמספר של ריינולד מכשירי מדידת מתח ועוצמת זרם חשמלי
  תנועת קליע - חלק 5 צמיגות וזרימת פואזיי סולם הדציבלים
  מבוא לוקטורים וסקלרים עקרון ונטורי וצינורות פיטו אפקט דופלר לצופה נע
  אינטואיציה בהשוואות חיכוך סטטי וקינטי השד של מקסוול הנוסחה של אפקט דופלר עבור התדירות הנצפית
  סרטוט גרף העתק המהירות הסופית ותאוצה כפונקציה של הזמן מחזור קרנו ומנוע קרנו הנוסחה של אפקט דופלר כאשר המקור מתרחק
  תנועת קליע עם סימון זוגות סדורים היעילות של קרנו 2: היפוך המחזור הפקת צליל
  חישוב השדה החשמלי שיוצר משטח אינסופי שטעון באופן אחיד במרחב (הוחכה מתקדמת) חלק 1 אינטואיצה בקשר לאנטרופיה מאפייני הצליל (משרעת, תקופה, תדירות, אורך גל)
  חישוב זמן - מרחק מהירות וזמן תנועה הרמונית 2 גלים עומדים בצינורות 1
  דוגמא לחיכוך סטטי וקנטי הוכחה: S (או האנטרופיה) הוא משתנה מצב תקף גלים עומדים בצינורות 2
  האם לבנה או נוצה תיפול מהר יותר הוכחה: U = (3/2) PV או U = (3/2)nRT הדמיה רפואית עם אולטראסאונד
  כוח צנטריפטלי והאצה - אינטואיציה הוכחה: יחסי הנפחים במחזור קרנו כאשר המקור והגל נעים באותה מהירות
  שימור התנע זוויתי השלמה בין ההגדרה התרמודינמית של האנטרופיה לבין הגדרתה על פי מצבים מדוע קול נהיה חלש יותר?
  כוח הכבידה 2 הבהרה בקשר להגדרת האנטרופיה תרמודינמית מהירות הקול
  תנועה הרמונית 2 העבודה הנעשית בהתפשטות מבוא לאפקט דופלר
  מבוא לקפיצים וחוק הוק מבט של הוכחה מפתה, אך לא נכונה, בנושא גיבס/ספונטניות המהירות היחסית של קול במוצקים, נוזלים וגזים
  מבוא לתנועה הרמונית דוגמא נוספת של סטויכיומטריה בתמיסה
 • חוק התנועה הראשון של ניוטון
  תאוצת המראת מטוס מנושאת מטוסים
  מרחק המראת מטוס Airbus A380
  חישוב מהירות ממוצעת
  חבטת בייסבול למעבר לחומה המכונה הפלצת הירוקה ב-פנווי
  תיקון לסרטון מהירות סופית של קליע
  חישוב של זריקת אבן או קלע לאוויר
  דוגמא לחישוב המרחק בהינתן מהירות וזמן
  ההעתק המירבי - כמה גבוה יהיה העתק ברגע שהכדור יתייצב ללא מהירות
  חישוב של זריקת אבן או קלע לאוויר
  כוח הכבידה לאסטרונאוטים במסלול
  הדוגמא על המפלצת הירוקה מפנוואי חלק 2
  השפעת מהירות מגובה נתון
  כוח משיכה - מבוא (הקדמה)
  בעיה העוסקת בתנועת קליע דו מימדית
  מסה ומשקל - הבהרה
  חוק התנועה השני של ניוטון
  חוק התנועה השלישי של ניוטון
  כוח מגע וכוח נורמלי
  זווית אופטימלית לקליע חלק 1
  זווית אופטימלית לקליע חלק 3 - מרחק אופקי כפונקציה של זווית (ומהירות)
  זווית אופטימלית לקליע חלק 2 - זמן שהייה
  זווית אופטימלית לקליע חלק 1
  גובה קליע או כדור בהתחשב בזמן
  מרוץ מכוניות עם מהירות קבועה בעיקול
  חישוב הוקטור (גודל וכיוון) בזמן נחיתה של חפץ-קליע
  המהירות הסופית בה העצם (קליע) נוחת
  הנדסת סימון לוקטורים -דרך להצגת וקטור באמצעות רכיביו
  למה מרחק הוא שטח תחת קו מהירות-בזמן
  זמן המראת מטוס Airbus A380
  בעיית מומנט - 2 מימדים
  בעיית מומנט - 2 מימדים - חלק 2
  מהירות ממוצעת לתאוצה קבועה
  מרכז המסה
  שימור אנרגיה
  כוח חיכוך שמירת הגוף הנייח
  תיקון לכוח חיכוך שמירת הגוף הנייח
  אלקטרוסטטיקה (חלק 1): מבוא למטען, חלקיק וחוק קולון
  אלקטרוסטטיקה (חלק 2): מבוא למטען, חלקיק וחוק קולון
  כוח חיכוך ושמירה על מהירות קבועה
  מבוא ליתרון מכני
  מבוא לתנע (מומנטום)
  מבוא למומנט הסיבוב
  מבוא לעבודה ואנרגיה
  יתרון מכאני (חלק 2)
  יתרון מכאני (חלק 3)
  מומנטים
  מומנטים חלק 2
  מומנט החלקה על קרח מומנטום וזריקת כדור
  סימון וקטור יחידה
  סימון וקטור יחידה חלק 2
  מבוא לעבודה ואנרגיה - חלק 2
  בעיה בעבודה ואנרגיה עם חיכוך
  מבוא למתיחות - חלק 2
  מבוא למתיחות
  תנועת קליע -חלק 1
  תנועת קליע - חלק 2
  תנועת קליע - חלק 3
  תנועת קליע - חלק 4
  תנועת קליע - חלק 5
  מבוא לוקטורים וסקלרים
  אינטואיציה בהשוואות חיכוך סטטי וקינטי
  סרטוט גרף העתק המהירות הסופית ותאוצה כפונקציה של הזמן
  תנועת קליע עם סימון זוגות סדורים
  חישוב השדה החשמלי שיוצר משטח אינסופי שטעון באופן אחיד במרחב (הוחכה מתקדמת) חלק 1
  חישוב זמן - מרחק מהירות וזמן
  דוגמא לחיכוך סטטי וקנטי
  האם לבנה או נוצה תיפול מהר יותר
  כוח צנטריפטלי והאצה - אינטואיציה
  שימור התנע זוויתי
  כוח הכבידה 2
  תנועה הרמונית 2
  מבוא לקפיצים וחוק הוק
  מבוא לתנועה הרמונית
  לולאה - שאלה
  לולאה - תשובה 1
  לולאה - תשובה 2
  כוחות נורמלים בלובריקון - 6
  זווית אופטימלית לקליע מציאת הזווית האופטימלית שעבורה נקבל טווח מירבי - 4
  גרב איטי וקפוא בבכוכב הלכת לובריקון השישי
  מהירות תחנת חלל בתנועה מעגלית
  אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ מכווץ - דוגמא (טעות מתמטית)
  כוחות ותנועה לא מאוזנים
  התייחסות ל-g כערך שדה גרביטציית כדור הארץ בקרבת פני השטח
  הבנה חזותית של פורמולת התאוצה הצנטריפוגלית
  זורמים 2
  זורמים 3
  זורמים 4
  זורמים 5
  קרח מאיץ במורד שיפוע
  קרח מאיץ במורד שיפוע
  התאוצה הודות לכוח הכובד בתחנת החלל
  מבוא לחוקי הכבידה של ניוטון
  התאוצה הודות לכוח הכובד בתחנת החלל
  כוחות מאוזנים ובלתי-מאוזנים
  הוכחת הנוסחה של התאוצה הצנטריפטלית באמצעות חשבון אינפיניטסימלי
  מכפלה וקטורית ומומנט
  זורמים 1
  הקשר בין מהירות זוויתית ומהירות קווית
  זורמים 6
  זורמים 7
  זורמים 8
  זורמים 9
  זורמים 10
  רכיבי כוח במישור משופע
  מהירות רגעית
  פניות אופטימליות במסלול המרוצים של אינדיאנפוליס
  זריקה בזווית
  דרך אחרת לקביעת הזמן באוויר
  קליע במישור משופע
  המחשת וקטורים בשני ממדים
  תנע זוויתי
  כוחות שמרניים
  תנע זוויתי קבוע כאשר אין מומנט שקול
  מושגים בקשר לחוק התנועה הראשון של ניוטון
  משקל סגולי
  עבודה ועקרון עבודה-אנרגיה
  עבודה כמעבר של אנרגיה
  דוגמאות של בעיות עבודה
  החוק הראשון של התרמודינמיקה / אנרגיה פנימית
  זורמים 11
  זורמים 12
  מצבי מאקרו ומצבי מיקרו
  עוד על אנרגיה פנימית
  הכוח הנורמלי במעלית
  הספק
  תהליכים קואזי-סטטיים והפיכים
  מתח פנים והצמדות
  תרמודינמיקה 2
  תרמודינמיקה 3
  תרמודינמיקה 4
  תרמודינמיקה 5
  מערבולות במהירויות גבוהות והמספר של ריינולד
  צמיגות וזרימת פואזיי
  עקרון ונטורי וצינורות פיטו
  השד של מקסוול
  מחזור קרנו ומנוע קרנו
  היעילות של קרנו 2: היפוך המחזור
  אינטואיצה בקשר לאנטרופיה
  תנועה הרמונית 2
  הוכחה: S (או האנטרופיה) הוא משתנה מצב תקף
  הוכחה: U = (3/2) PV או U = (3/2)nRT
  הוכחה: יחסי הנפחים במחזור קרנו
  השלמה בין ההגדרה התרמודינמית של האנטרופיה לבין הגדרתה על פי מצבים
  הבהרה בקשר להגדרת האנטרופיה תרמודינמית
  העבודה הנעשית בהתפשטות
  מבט של הוכחה מפתה, אך לא נכונה, בנושא גיבס/ספונטניות
  דוגמא נוספת של סטויכיומטריה בתמיסה
  היעילות של קרנו 3: הוכחה שהוא היעיל ביותר
  אנטלפיה
  האנרגיה החופשית של גיבס וספונטניות
  דוגמא בנושא האנרגיה החופשית של גיבס
  קשר מוקפד יותר בין האנרגיה החופשית של גיבס לבין ספונטניות
  דוגמא לבעיית סטויכיומטריה 1
  דוגמא לבעיית סטויכיומטריה 2
  סטויכיומטריה של תגובה בתמיסה
  הנוסחאות האמפירית והמולקולרית מתוך סטוכיומטריה
  דיאגרמת PV ועבודה התפשטות
  דוגמא למציאת הנוסחה האמפירית של חומרי כימי מגיב
  חוק הס ושינוי האנטלפיה של תגובה
  דוגמא לבעיית הגבלת מגיבים 1
  עוד על אנטרופיה
  קיבול
  מוליכים ומבודדים
  שימור מתח
  חוק קולון
  מכפלה וקטורית 1
  מכפלה וקטורית 2
  מכפלה וקטורית ומומנט
  פוטנציאל חשמלי בנקודה בחלל
  אנרגיה פוטנציאלית חשמלית 2 (כולל דיפרנציאלי)
  אנרגיה פוטנציאלית חשמלית
  דוגמא של חוק הס
  הנוסחאות המולקולרית והאמפירית המתקבלות מאחוזי ההרכב
  הוכחה (מתקדמת): השדה של לוח אינסופי 2
  חשמל סטטי
  מתח
  אנרגיה פוטנציאלית חשמלית 2 (כולל דיפרנציאלי)
  מכפלה סקלרית לעומת וקטורית
  מבוא למגנטיות
  מגנטיות 2
  מגנטיות 3
  מגנטיות 4
  מגנטיות 5
  מגנטיות 6: השדה החשמלי שיוצר תיל נושא זרם
  מגנטיות 7
  מגנטיות 8
  מגנטיות 9: מנועים חשמליים
  מגנטיות 10: מנועים חשמליים
  מגנטיות 11: מנועים חשמליים
  מגנטיות 12: זרם מושרה בתיל
  המכפלה הסקלרית
  חישוב של מכפלה סקלרית ווקטורית עם סימון של וקטור יחידה
  משרעת, זמן מחזור, תדירות ואורך גל של גלים מחזוריים
  קיבול
  קבלים במקביל
  קבלים בסדרה
  מבוא למעגלים וחוק אוהם
  נגדים בטור
  נגדים במקביל
  דוגמא: ניתוח מעגל ניגודי מורכב יותר
  דיאלקטרים בקבלים
  מוליכות אלקטרוליטית
  אנרגיה של קבל
  מבוא לגלים
  מוליכות והתנגדות
  מכשירי מדידת מתח ועוצמת זרם חשמלי
  סולם הדציבלים
  אפקט דופלר לצופה נע
  הנוסחה של אפקט דופלר עבור התדירות הנצפית
  הנוסחה של אפקט דופלר כאשר המקור מתרחק
  הפקת צליל
  מאפייני הצליל (משרעת, תקופה, תדירות, אורך גל)
  גלים עומדים בצינורות 1
  גלים עומדים בצינורות 2
  הדמיה רפואית עם אולטראסאונד
  כאשר המקור והגל נעים באותה מהירות
  מדוע קול נהיה חלש יותר?
  מהירות הקול
  מבוא לאפקט דופלר
  המהירות היחסית של קול במוצקים, נוזלים וגזים
 • 40.000 ביולוגיה

  נושאים הנלמדים בתיכון ובשנה ראשונה במכללות ואונברסיטאות

 • פרה היסטוריה של האנושות - 101 - אפילוג תאי T-עזר דנ"א
  פרה היסטוריה של האנושות - 101 - חלק 3 - חקלאות משנה את העולם מיטוזיס, מיוזיס ורביה מינית גליקוליזה
  פריהיסטוריה של האנושות - 101 - חלק 3 - בליה אקלימית הקדמה לאבולוציה ולברירה הטבעית המוגלובין
  פרה היסטוריה של האנושות - חלק 1 - היציאה ממזרח אפריקה תגובה דלקתית מבוא לנשימה תאית
  פרה היסטוריה של האנושות 101 - פרולוג שלבים של מיטוזיס (חלוקת התא) מחזור חומצה ציטרית / קרבס
  לימפוציטים B שלבים של מיוזיס (חלוקת הפחתה) הכירו את הלב
  כרומוזומים, כרומטיד וכרומטין תאים מציגי אנטיגן (APC) וקומפלקס סווג הרקמות II- MHC חלקים של תא
  כרומוזומים, כרומטיד וכרומטין סקירה על תאי B, תאי T+ 4CD ו- T +8 CD טבלת פנט
  תאי T --הרג (ציטוטוקסים) תפקיד הפגוציטים בחיסון מולד לא ספציפי תאי דם אדומים
  סרטן מינים (של בע"ח) תפקיד של רשתית תוך-פלזמית (סרקולמה) בתאי שריר
  תאי גזע עובריים תכונות הקשורות במין העברה אקטיבית ומשנית בנפרון
  הבהרות לגבי אבולוציה נגיפים הכליות והנפרון
  גנטיקה 101 חלק א: מהם גנים ואריאציות בתוך המינים הריאות ומערכת הריאות
  גנטיקה 101 חלק 2: מהם SNP? האנטומיה של נוירון סוגים של תגובות חיסוניות: מולדים ומסתגלים. הלחות לעומת תא מתיישב
  גנטיקה 101 חלק 3: מהיכן באים הגנים? ATP אדנוזין טריפוספט הטרופומיוזין וטרופונין ותפקידם בויסות התכווצות שרירים
  עיקרון הארדי-ויינברג בקטריה סקירת חמצון וחיזור מנקודת מבט ביולוגית
 • פרה היסטוריה של האנושות - 101 - אפילוג
  פרה היסטוריה של האנושות - 101 - חלק 3 - חקלאות משנה את העולם
  פריהיסטוריה של האנושות - 101 - חלק 3 - בליה אקלימית
  פרה היסטוריה של האנושות - חלק 1 - היציאה ממזרח אפריקה
  פרה היסטוריה של האנושות 101 - פרולוג
  לימפוציטים B
  כרומוזומים, כרומטיד וכרומטין
  כרומוזומים, כרומטיד וכרומטין
  תאי T --הרג (ציטוטוקסים)
  סרטן
  תאי גזע עובריים
  הבהרות לגבי אבולוציה
  גנטיקה 101 חלק א: מהם גנים
  גנטיקה 101 חלק 2: מהם SNP?
  גנטיקה 101 חלק 3: מהיכן באים הגנים?
  עיקרון הארדי-ויינברג
  תאי T-עזר
  מיטוזיס, מיוזיס ורביה מינית
  הקדמה לאבולוציה ולברירה הטבעית
  תגובה דלקתית
  שלבים של מיטוזיס (חלוקת התא)
  שלבים של מיוזיס (חלוקת הפחתה)
  תאים מציגי אנטיגן (APC) וקומפלקס סווג הרקמות II- MHC
  סקירה על תאי B, תאי T+ 4CD ו- T +8 CD
  תפקיד הפגוציטים בחיסון מולד לא ספציפי
  מינים (של בע"ח)
  תכונות הקשורות במין
  נגיפים
  ואריאציות בתוך המינים
  האנטומיה של נוירון
  ATP אדנוזין טריפוספט
  בקטריה
  דנ"א
  גליקוליזה
  המוגלובין
  מבוא לנשימה תאית
  מחזור חומצה ציטרית / קרבס
  הכירו את הלב
  חלקים של תא
  טבלת פנט
  תאי דם אדומים
  תפקיד של רשתית תוך-פלזמית (סרקולמה) בתאי שריר
  העברה אקטיבית ומשנית בנפרון
  הכליות והנפרון
  הריאות ומערכת הריאות
  סוגים של תגובות חיסוניות: מולדים ומסתגלים. הלחות לעומת תא מתיישב
  הטרופומיוזין וטרופונין ותפקידם בויסות התכווצות שרירים
  סקירת חמצון וחיזור מנקודת מבט ביולוגית
 • 30.500 אלגברה לינארית

  מטריצות, וקטורים, מרחבים ויקטוריאלים, טרנספורמציות. נושאי שנה ראשונה בכללות ואונברסיטאות

  30.450 משוואות דיפרנציאליות

  נשואים המכוסים בשנה הראשונה של לימודי משוואות דיפרנציאליות

 • 30.200 טריגונומטריה

  נושאים בטריגונומטריה

 • גרף של פונקצית הסינוס גרפים טריגונומטריים נוספים פונקציות טריגונומטריות הפוכות: Arcsin
  טריגונומטריה בסיסית דוגמא על-ידי שימוש ב soh cah toa פונקציות טריגונומטריות הפוכות: Arctan
  טריגונומטריה בסיסית 2 המרה בין רדיאנים למעלות ולהיפך זהויות טריגונומטריות - סקירה כיפית
  רדיאנים ומעלות דוגמא: מדידת רדיאן ואורך הקשת סימנים לפני סינוס וקוסקאן
  זהויות טריגונומטריות דוגמא: ששת היחסים הטריגונומטרים דוגמא לאַמְפְּלִיטוּדָה ותמורות בפרק זמן
  שימוש בפונקיות טרינוגומטריות אי הגדרה ואי קביעות אילוצים טריגונומטרים מ- IIT JEE
  שימוש בפונקציות טריגונומטריות 2 דוגמא - שימוש בהגדרת מעגל היחידה של פונקציות טריגונומטריות אילוצים טריגונומטרים -בעיה 1 מתוך IIT JEE
  בעיה מילולית בניווט בעיית הגלגל הענק דוגמא: מציאת ערכי היחסים באמצעות טריגונומטריה
  שרטוט פונקציות טריגונומטריות בעיה טריגונומטרית מעניינת מציאת המשוואות של פונקציות טריגונומטריות
  פונקציות טריגונומטריות הפוכות: Arccos
 • גרף של פונקצית הסינוס
  טריגונומטריה בסיסית
  טריגונומטריה בסיסית 2
  רדיאנים ומעלות
  זהויות טריגונומטריות
  שימוש בפונקיות טרינוגומטריות
  שימוש בפונקציות טריגונומטריות 2
  בעיה מילולית בניווט
  שרטוט פונקציות טריגונומטריות
  מציאת המשוואות של פונקציות טריגונומטריות
  גרפים טריגונומטריים נוספים
  דוגמא על-ידי שימוש ב soh cah toa
  המרה בין רדיאנים למעלות ולהיפך
  דוגמא: מדידת רדיאן ואורך הקשת
  דוגמא: ששת היחסים הטריגונומטרים
  אי הגדרה ואי קביעות
  דוגמא - שימוש בהגדרת מעגל היחידה של פונקציות טריגונומטריות
  בעיית הגלגל הענק
  בעיה טריגונומטרית מעניינת
  פונקציות טריגונומטריות הפוכות: Arccos
  פונקציות טריגונומטריות הפוכות: Arcsin
  פונקציות טריגונומטריות הפוכות: Arctan
  זהויות טריגונומטריות - סקירה כיפית
  סימנים לפני סינוס וקוסקאן
  דוגמא לאַמְפְּלִיטוּדָה ותמורות בפרק זמן
  אילוצים טריגונומטרים מ- IIT JEE
  אילוצים טריגונומטרים -בעיה 1 מתוך IIT JEE
  דוגמא: מציאת ערכי היחסים באמצעות טריגונומטריה
 • 30.195 גיאומטריה: דוגמאות פתורות

  30.165 גיאומטריה: משולשים

  זיהוי משולשים, שימוש בעקרונות הדמיון והחפיפה, יישום והוכחת הנחות במשולשים

 • הוכחות שטח המשולש הקדמה למשפט פיתגורס הוכחת הקו הישר של אוילר
  צצצ - להראות כי הרדיוס ניצב למיתר אותו הוא חוצה יישומים של משלולשים דומים דוגמא הוכחה של משולשים חופפים
  משולשים חופפים ו-צצצ דוגמה לנקודת המרכז ולתיכון של משולש ישר זוית דוגמא נוספת לבעיית משולש שווה שוקיים
  הנחות דמיון דוגמה לנקודת המרכז ולתיכון של משולש ישר זוית מבחן בגיאומטריה: עוד על משולשים חופפים ודומים
  דמיון משולשים חלק 2 יסודות ההקף והשטח מבחן בגיאמטריה: הוכחות נוספות
  דמיון משולשים ההקף והשטח של פוליגון חריג מבחן בגיאומטריה: הוכחה על ידי סתירה
  בעיות לדוגמה בדמיון משולשים הוכחה - גבהי המשולש נפגשים מבחן בגיאומטריה: משולשים דומים 1
  יסודות דמיון משולשים הוכחה כי נקודת המרכז היא ב 2/3 של התיכונים בעיה מאתגרת בנוגע לזוויות של מצולע
  מרכז המעגל החוסם של משולש ישר זוית הוכחת משפט פיתגורס באמצעות דמיון מבחן בגיאומטריה: משולשים דומים 2
  מרכז המעגל החוסם של משולש משפט פיתגורס - 2 זוויות צמודות ומשלימות
  תיכונים מחלקים למשולשים קטנים סקירה של תכונות המשולש משולשים חופפים דוגמא 2
  דוגמאות להוכחות יסוד במשולשים בעיות לדוגמה בדמיון משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות - בעיות לדוגמא
  משולשים חופפים ודומים דוגמה לדמיון מקום שלכל צד תפקיד שונה צדדים משולש שווה צלעות וזוויות חופפות
  נקודת חיתוך גבהים ומרכז כובד משותפת נפח של גופים מוצקים משפט פיתגורס 1
  בעיה מאתגרת בדמיון משולשים משפט פיתגורס משפט פיתגורס 3
  שטח משולש שוה צלעות דוגמה לזוויות המשולש 3 זווית משולש - דוגמא 1
  חקירת קטע אמצעים של משולשים עוד על השאלה מדוע צלע צלע זווית אינו מהווה היקף זווית משולש - דוגמא 2
  מציאת השטח באמצעות חפיפה ודימיון עוד על משפט פיתגורס - 2 CA גיאומטריה: משולשים ומקביליות
  הוחכת קטע האמצעים ומרכז הכובד ב-2 ממדיים דוגמא לבעית משולש 30-60-90 הבנת כל הזוויות למשל במשולשים חופפים
  מרחק בין נקודה וקו לחוצי זוית היחס בין הצלעות של משולש 30-60-90 מציאת זוויות נוספות במשולשים
  מרכז המעגל המוקף ומעגל מושק משולשי 30-60-90 - סרטון 2 בעיות היקף ושטח מעניינות
  משוואת הרון בעיה 7 ממבחן AIME 2 2003 מבוא למשולשי 30-60-90
 • הוכחות שטח המשולש
  צצצ - להראות כי הרדיוס ניצב למיתר אותו הוא חוצה
  משולשים חופפים ו-צצצ
  הנחות דמיון
  דמיון משולשים חלק 2
  דמיון משולשים
  בעיות לדוגמה בדמיון משולשים
  יסודות דמיון משולשים
  מרכז המעגל החוסם של משולש ישר זוית
  מרכז המעגל החוסם של משולש
  תיכונים מחלקים למשולשים קטנים
  דוגמאות להוכחות יסוד במשולשים
  משולשים חופפים ודומים
  נקודת חיתוך גבהים ומרכז כובד משותפת
  בעיה מאתגרת בדמיון משולשים
  שטח משולש שוה צלעות
  חקירת קטע אמצעים של משולשים
  מציאת השטח באמצעות חפיפה ודימיון
  הוחכת קטע האמצעים ומרכז הכובד ב-2 ממדיים
  מרחק בין נקודה וקו לחוצי זוית
  מרכז המעגל המוקף ומעגל מושק
  משוואת הרון
  הקדמה למשפט פיתגורס
  יישומים של משלולשים דומים
  דוגמה לנקודת המרכז ולתיכון של משולש ישר זוית
  דוגמה לנקודת המרכז ולתיכון של משולש ישר זוית
  יסודות ההקף והשטח
  ההקף והשטח של פוליגון חריג
  הוכחה - גבהי המשולש נפגשים
  הוכחה כי נקודת המרכז היא ב 2/3 של התיכונים
  הוכחת משפט פיתגורס באמצעות דמיון
  משפט פיתגורס - 2
  סקירה של תכונות המשולש
  בעיות לדוגמה בדמיון
  דוגמה לדמיון מקום שלכל צד תפקיד שונה
  נפח של גופים מוצקים
  משפט פיתגורס
  דוגמה לזוויות המשולש 3
  עוד על השאלה מדוע צלע צלע זווית אינו מהווה היקף
  עוד על משפט פיתגורס - 2
  דוגמא לבעית משולש 30-60-90
  היחס בין הצלעות של משולש 30-60-90
  משולשי 30-60-90 - סרטון 2
  בעיה 7 ממבחן AIME 2 2003
  הוכחת הקו הישר של אוילר
  דוגמא הוכחה של משולשים חופפים
  דוגמא נוספת לבעיית משולש שווה שוקיים
  מבחן בגיאומטריה: עוד על משולשים חופפים ודומים
  מבחן בגיאמטריה: הוכחות נוספות
  מבחן בגיאומטריה: הוכחה על ידי סתירה
  מבחן בגיאומטריה: משולשים דומים 1
  בעיה מאתגרת בנוגע לזוויות של מצולע
  מבחן בגיאומטריה: משולשים דומים 2
  זוויות צמודות ומשלימות
  משולשים חופפים דוגמא 2
  משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות - בעיות לדוגמא
  צדדים משולש שווה צלעות וזוויות חופפות
  משפט פיתגורס 1
  משפט פיתגורס 3
  זווית משולש - דוגמא 1
  זווית משולש - דוגמא 2
  CA גיאומטריה: משולשים ומקביליות
  הבנת כל הזוויות למשל במשולשים חופפים
  מציאת זוויות נוספות במשולשים
  בעיות היקף ושטח מעניינות
  מבוא למשולשי 30-60-90
 • 30.160 גיאומטריה: זוויות

  30.150 גיאומטריה: הקדמה לגיאומטריה

  30.125 אלגברה: מטריצות

  הקדמה ושימוש במטריצות

 • 88.004 שונות

  30.400 חדו''א

  הנושאים שדנים בהם מכסים את שני או שלושת הסמסטרים הראשונים בלימוד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) במכללות ובאוניברסיטאות. השיעורים הראשונים דנים במושג הגבול (חלק מהשיעורים חופף את אלה שבקדם-חדו"א) וממשיכים לנגזרות, אינטגרלים וחשבון ווקטורים

 • מבוא לגבולות חדש האינטגרל הלא מסוים 3 אינטגרל משולש 1
  מבוא לגבולות האינטגרל הלא מסוים 4 אינטגרל משולש 2
  גבולות - דוגמאות חלק 1 האינטגרל הלא מסוים 5 אינטגרל משולש 3
  גבולות - דוגמאות חלק 2 האינטגרל הלא מסוים 6 - אינטגרציה בחלקים דוגמה לאנטי-נגזרת: 2 לוג X חלקי X
  גבולות - דוגמאות חלק 3 האינטגרל הלא מסוים 7 הקדמה לאינטגרל קווי
  גבולות - דוגמאות חלק 4 הקדמה -אינטגרלים מסויימים אינטגרל קווי דוגמה 1
  כלל הסנדוויץ האינטגרל המסויים - חלק 2 אינטגרל קווי דוגמה 2 חלק 1
  lim (sin x)/x הוכחת הגבול של האינטגרל המסויים - שטח תחת עקומה גזירת נגזרת של פונקציה וקטורית
  עוד על גבולות האינטגרל המסויים - חלק 4 ערך השינוי בוקטור המקום
  הגדרת אפסילון-דלתא של הגבול 1 פתירת אינטגרלים בהצבות טריגונומטריות 1 משמעות נגזרת של וקטור איות
  הגדרת אפסילון-דלתא של הגבול 2 פתירת אינטגרלים בהצבות טריגונומטריות 2 אינטגרל קווי בשדה וקטורים
  נגזרות 1 מהדורה חדשה פתירת אינטגרלים בהצבות טריגונומטריות 3 שימוש באינטגרל קווי למציאת העבודה בשדה וקטורי
  נגזרות 2.5 - מהדורה חדשה פונקציה בעלת ערך וקטורי אינטגרל קווי במסלול הפוך
  משפט גרין - דוגמא 2 אינטגרל מסויים מחזורי חישוב אינטגרל קווי בשדה סקלרי בכיוון הפוך
  נגזרות 1 משוואות דיפרנציאליות פשוטות תלות אינטגרל קווי בשדה וקטורי בכיוון התנועה
  נגזרות 2 מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 1 אי תלות המסלול באינטגרל קוי
  כלל השרשרת מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 2 דוגמה שניה לאינטגרל קוי של שדה וקטורים משמר
  נגזרות 3 מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 3 אינטגרל סגור של שדות וקטוריים שמרניים
  דוגמאות לכלל השרשרת מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 4 הוכחת משפט גרין חלק 2
  עוד על כלל השרשרת מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 5 משפט גרין - דוגמא 1
  כלל המכפלה מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 6 הקדמה -אינטגרלים מסויימים
  כלל המנות מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 7 הערך הממוצע האינטגרלי - פערים רציונליים
  נגזרות - חלק 9 מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 8 הבנת מושגי המינימום והמקסימום של שיפוע
  הוכחה: d/dxx^n סדרות וטורים - חלק 1 הוכחה: הנגזרת של שורש משתנה
  הוכחה: d/dx(ln x) = 1/x סדרות וטורים - חלק 2 הוכחת משפט גרין חלק 1
  נגזרת פונקציה סתומה קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 1 האינטגרל המסויים - חלק 5
  גזירת פונקציה סתומה חלק 2 קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 2 סדרת קוסינוס של טיילור ב-0, מקלורין
  עוד גזירות פונקציה סתומה קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 3 דוגמה נוספת לאינטגרציה על ידי הצבה
  יישום כלל גזירה בשרשרת באמצעות נגזרות קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 4 דוגמה לאינטגרל קווי סגור של שדה משמר
  משוואת tan - דוגמא קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 5 בחינות בחדו"א 2008 מספר 1
  נגזרת של x בחזקת x בחזקת x קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 6 האינטגרל המסוים עם החלפה
  חוק לופיטל - הקדמה קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 7 מודל אינטואיצית נגזרת
  נקודות מפנה של קעירות טור טיילור ומשפט טיילור חוק לופיטל דוגמא 1
  תאוריות מונוטוניות גדילה מעריכית אינטגרל קווי דוגמא 2 חלק 2
  ערכי מקסימום ומינימום ברווח גרדיינט 1 אייזיק ניוטון ויוסאיין בולט
  שרטוט גרפים עם נגזרות גרדיינט של שדה סקלארי נגזרות חלקיות
  חישוב ושרטוט נגזרות -דוגמא דיוורגנס 1 הוכחת הנגזרות של Ln(x) ושל e^x
  שרטוט באמצעות חדו"א דיוורגנס 2 קירוב לסינוס x בעזרת טור טיילור
  אופטימזציה באמצעות חדו"א 1 דיוורגנס 3 דוגמה לחישוב משטח אינטגרלי חלק 1
  אופטימזציה באמצעות חדו"א 2 רוטור 1 נוסחת אוילר וזהות אוילר
  אופטימזציה באמצעות חדו"א 3 רוטור 2 דוגמה לחישוב משטח אינטגרלי חלק 2
  אופטימיזציה - דוגמא 4 רוטור 3 טור טיילור וטור מקלורן
  בעיות קצב של שינוי - הקדמה ( חוק השרשרת) אינטגרל כפול 1 נגזרת קיצונית - בעיה מילולית - מתקדם
  משוואה של קו משיק אינטגרל כפול 2 דוגמה לחישוב משטח אינטגרלי חלק 3
  בעיות קצב של שינוי - חלק 2 אינטגרל כפול 3 הגדרת שטחי פנים בשלושה מימדים בעזרת שני משתנים
  בעיית קצב שינוי של סולם אינטגרל כפול 4 מבוא למשטח אינטגרלי
  האינטגרל הלא מסוים 1 - האנטי נגזרת אינטגרל כפול 5 הגדרת פונקציית וקטורי מיקום עם 2 פרמטרים
  האינטגרל הלא מסוים 2 אינטגרל כפול 6
 • מבוא לגבולות חדש
  מבוא לגבולות
  גבולות - דוגמאות חלק 1
  גבולות - דוגמאות חלק 2
  גבולות - דוגמאות חלק 3
  גבולות - דוגמאות חלק 4
  כלל הסנדוויץ
  lim (sin x)/x הוכחת הגבול של
  עוד על גבולות
  הגדרת אפסילון-דלתא של הגבול 1
  הגדרת אפסילון-דלתא של הגבול 2
  נגזרות 1 מהדורה חדשה
  נגזרות 2.5 - מהדורה חדשה
  משפט גרין - דוגמא 2
  נגזרות 1
  נגזרות 2
  כלל השרשרת
  נגזרות 3
  דוגמאות לכלל השרשרת
  עוד על כלל השרשרת
  כלל המכפלה
  כלל המנות
  נגזרות - חלק 9
  הוכחה: d/dxx^n
  הוכחה: d/dx(ln x) = 1/x
  נגזרת פונקציה סתומה
  גזירת פונקציה סתומה חלק 2
  עוד גזירות פונקציה סתומה
  יישום כלל גזירה בשרשרת באמצעות נגזרות
  משוואת tan - דוגמא
  נגזרת של x בחזקת x בחזקת x
  חוק לופיטל - הקדמה
  נקודות מפנה של קעירות
  תאוריות מונוטוניות
  ערכי מקסימום ומינימום ברווח
  שרטוט גרפים עם נגזרות
  חישוב ושרטוט נגזרות -דוגמא
  שרטוט באמצעות חדו"א
  אופטימזציה באמצעות חדו"א 1
  אופטימזציה באמצעות חדו"א 2
  אופטימזציה באמצעות חדו"א 3
  אופטימיזציה - דוגמא 4
  בעיות קצב של שינוי - הקדמה ( חוק השרשרת)
  משוואה של קו משיק
  בעיות קצב של שינוי - חלק 2
  בעיית קצב שינוי של סולם
  האינטגרל הלא מסוים 1 - האנטי נגזרת
  האינטגרל הלא מסוים 2
  האינטגרל הלא מסוים 3
  האינטגרל הלא מסוים 4
  האינטגרל הלא מסוים 5
  האינטגרל הלא מסוים 6 - אינטגרציה בחלקים
  האינטגרל הלא מסוים 7
  הקדמה -אינטגרלים מסויימים
  האינטגרל המסויים - חלק 2
  האינטגרל המסויים - שטח תחת עקומה
  האינטגרל המסויים - חלק 4
  פתירת אינטגרלים בהצבות טריגונומטריות 1
  פתירת אינטגרלים בהצבות טריגונומטריות 2
  פתירת אינטגרלים בהצבות טריגונומטריות 3
  פונקציה בעלת ערך וקטורי
  אינטגרל מסויים מחזורי
  משוואות דיפרנציאליות פשוטות
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 1
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 2
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 3
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 4
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 5
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 6
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 7
  מציאת נפחים של גופים סיבוביים - חלק 8
  סדרות וטורים - חלק 1
  סדרות וטורים - חלק 2
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 1
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 2
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 3
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 4
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 5
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 6
  קירוב פונקציות בעזרת פולינומים 7
  טור טיילור ומשפט טיילור
  גדילה מעריכית
  גרדיינט 1
  גרדיינט של שדה סקלארי
  דיוורגנס 1
  דיוורגנס 2
  דיוורגנס 3
  רוטור 1
  רוטור 2
  רוטור 3
  אינטגרל כפול 1
  אינטגרל כפול 2
  אינטגרל כפול 3
  אינטגרל כפול 4
  אינטגרל כפול 5
  אינטגרל כפול 6
  אינטגרל משולש 1
  אינטגרל משולש 2
  אינטגרל משולש 3
  דוגמה לאנטי-נגזרת: 2 לוג X חלקי X
  הקדמה לאינטגרל קווי
  אינטגרל קווי דוגמה 1
  אינטגרל קווי דוגמה 2 חלק 1
  גזירת נגזרת של פונקציה וקטורית
  ערך השינוי בוקטור המקום
  משמעות נגזרת של וקטור איות
  אינטגרל קווי בשדה וקטורים
  שימוש באינטגרל קווי למציאת העבודה בשדה וקטורי
  אינטגרל קווי במסלול הפוך
  חישוב אינטגרל קווי בשדה סקלרי בכיוון הפוך
  תלות אינטגרל קווי בשדה וקטורי בכיוון התנועה
  אי תלות המסלול באינטגרל קוי
  דוגמה שניה לאינטגרל קוי של שדה וקטורים משמר
  אינטגרל סגור של שדות וקטוריים שמרניים
  הוכחת משפט גרין חלק 2
  משפט גרין - דוגמא 1
  הקדמה -אינטגרלים מסויימים
  הערך הממוצע האינטגרלי - פערים רציונליים
  הבנת מושגי המינימום והמקסימום של שיפוע
  הוכחה: הנגזרת של שורש משתנה
  הוכחת משפט גרין חלק 1
  האינטגרל המסויים - חלק 5
  סדרת קוסינוס של טיילור ב-0, מקלורין
  דוגמה נוספת לאינטגרציה על ידי הצבה
  דוגמה לאינטגרל קווי סגור של שדה משמר
  בחינות בחדו"א 2008 מספר 1
  האינטגרל המסוים עם החלפה
  מודל אינטואיצית נגזרת
  חוק לופיטל דוגמא 1
  אינטגרל קווי דוגמא 2 חלק 2
  אייזיק ניוטון ויוסאיין בולט
  נגזרות חלקיות
  הוכחת הנגזרות של Ln(x) ושל e^x
  קירוב לסינוס x בעזרת טור טיילור
  דוגמה לחישוב משטח אינטגרלי חלק 1
  נוסחת אוילר וזהות אוילר
  דוגמה לחישוב משטח אינטגרלי חלק 2
  טור טיילור וטור מקלורן
  נגזרת קיצונית - בעיה מילולית - מתקדם
  דוגמה לחישוב משטח אינטגרלי חלק 3
  הגדרת שטחי פנים בשלושה מימדים בעזרת שני משתנים
  מבוא למשטח אינטגרלי
  הגדרת פונקציית וקטורי מיקום עם 2 פרמטרים
 • 30.350 קדם חדו"א

  מושגי יסוד המשמשים הכנה לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -חדו"א

 • 30.250 הסתברות

  הסתברות בסיסית. מומלץ לרכוש ידע בסיסי באלגברה לפני שצופים בפרק זה

 • 30.145 CK12 אלגברה: תרגילים

  תרגילים נבחרים מהספר http://ck12.org יסייעו בידי התלמידים לוודא את שליטתם באלגברה

 • 30.120 אלגברה: מספרים מרוכבים

  30.115 אלגברה: חתכים חרוטיים

  30.110 אלגברה: פונקציות

  זיהוי, פתירה ושרטוט פונקציות שונות

 • 30.105 אלגברה: תבניות ריבועיות

  פתרון תבניות ריבועיות על ידי פרוק, השלמה לריבוע ושרטוט. משוואות ריבועיות

 • 30.100 אלגברה: פולינומים

  השימוש בביטויים פולינומים ופירוקם

 • פירוק לשברים חלקיים - חלק 1 פתרון משוואות ריבועיות על ידי פרוק לגורמים הניגוד לפולינום
  פירוק לשברים חלקיים - חלק 2 פרוק לגורמים של פולינומים חלוקת פולינום רב-משתנים עם חד איבר
  פירוק לשברים חלקיים - חלק 3 חיבור פולינומים הכפלת פולינומים
  חיבור וחיסור פולינומים פרוק לגורמים של של מספרים ריבועיים שונים חילוק פולינומים
  מכפלות של ביטויים פרוק לגורמים של תלת איבר ריבועי חיבור וחיסור פולינומים 2
  חילוק אלגברי (חילוק ארוך) פרוק לגורמים של סכום איברים בחזקה שלישית חיבור וחיסור פולינומים 3
  בעיית מקדם פולינום מעניינת כפל בינומים פולינומים 1
  הקבצת איברים בתלת איבר 1 פישוט פולינומים פולינומים 2
  הקבצת איברים בתלת איבר 2 ריבוע ביטוי דו-אברי הכפלת חד-איבר עם רב-איבר
  הקבצת איברים בתלת איבר 3 מקדמי אברים ומעריכים בפולינום כפל פולינומים 3
  הקבצת איברים בתלת איבר 4 חישוב פולינום בהינתן ערך קירוב של פונקציה באמצעות פולינום טיילורסביב הנקודה a
  הקבצת איברים בתלת איבר 5 מכפלות מיוחדות של פולינומים 1 הקבצת איברים בתלת איבר 6
  הכפלה וחילוק של חד-אברים 2
 • פירוק לשברים חלקיים - חלק 1
  פירוק לשברים חלקיים - חלק 2
  פירוק לשברים חלקיים - חלק 3
  חיבור וחיסור פולינומים
  מכפלות של ביטויים
  חילוק אלגברי (חילוק ארוך)
  בעיית מקדם פולינום מעניינת
  הקבצת איברים בתלת איבר 1
  הקבצת איברים בתלת איבר 2
  הקבצת איברים בתלת איבר 3
  הקבצת איברים בתלת איבר 4
  הקבצת איברים בתלת איבר 5
  הקבצת איברים בתלת איבר 6
  פתרון משוואות ריבועיות על ידי פרוק לגורמים
  פרוק לגורמים של פולינומים
  חיבור פולינומים
  פרוק לגורמים של של מספרים ריבועיים שונים
  פרוק לגורמים של תלת איבר ריבועי
  פרוק לגורמים של סכום איברים בחזקה שלישית
  כפל בינומים
  פישוט פולינומים
  ריבוע ביטוי דו-אברי
  מקדמי אברים ומעריכים בפולינום
  חישוב פולינום בהינתן ערך
  מכפלות מיוחדות של פולינומים 1
  הכפלה וחילוק של חד-אברים 2
  הניגוד לפולינום
  חלוקת פולינום רב-משתנים עם חד איבר
  הכפלת פולינומים
  חילוק פולינומים
  חיבור וחיסור פולינומים 2
  חיבור וחיסור פולינומים 3
  פולינומים 1
  פולינומים 2
  הכפלת חד-איבר עם רב-איבר
  כפל פולינומים 3
  קירוב של פונקציה באמצעות פולינום טיילורסביב הנקודה a
 • 30.095 אלגברה: לוגריתמים

  הכרות ופתרון משוואות לוגריתמיות כולל לוגריתמים טבעיים

 • 30.090 אלגברה: חזקות ושורשים

  פתרון ביטויים בחזקות ושורשים. הכרת הייצוג המדעי וספרות ערך.

 • הבנת החזקות כפל וחילוק עם ספרות ערך תכונות החזקות 4
  הבנת החזקות 2 הכרת שורשים מרובעים הכפלה וחילוק של ביטויים רציונליים 2
  הבנת חזקות שליליות שורש מובע כחזקות רציונליות תכונות החזקות 6
  חזקות באפס, במינוס ובשברים שורש מובע כחזקות רציונליות - 2 ביטויים של חזקות שברים 1
  חוקי חזקות חלק 1 פישוט שורשים ביטויים של חזקות שברים 2
  חוקי חזקות חלק 2 פישוט ביטויים שורשיים 1 קואורדינטות פולריות 3
  תכונות החזקות 3 פישוט ביטויים שורשיים 2 חזקות רציונליות וחוקי חזקות
  תכונות החזקות 7 פתרון משוואות עם שורשים דוגמה לסימון מדעי 2
  תכונות החזקות הכוללות מכפלות תכונות החזקות 2 סימון מדעי 2
  חזקות בתרגילי חילוק תכונות החזקות 1 פתרון משוואות עם שורשים 1
  הערכת ביטויים מעריכיים ביטויי שורשים עם שורשים גבוהים פתרון משוואות עם שורשים 2
  ייצוג מדעי הפשטה של ביטויים עם שורש- דוגמאות נוספות פתרון משוואות עם שורשים 3
  דוגמאות לייצוג מדעי ביטויי שורשים עם שורשים גבוהים ביטויים של חזקות שברים 3
  ספרות ערך חיבור ופישוט שורשים פישוט ביטויים בעלי חזקות 3
  מספרים טהורים וספרות ערך חישוב שורש משולש חילוק חד איברים
  עוד על ספרות ערך שורשים ריבועים ומספרים ממשיים המשפט היסודי של חשבון
  חיבור וחיסור עם ספרות ערך תכונות החזקות 5
 • הבנת החזקות
  הבנת החזקות 2
  הבנת חזקות שליליות
  חזקות באפס, במינוס ובשברים
  חוקי חזקות חלק 1
  חוקי חזקות חלק 2
  תכונות החזקות 3
  תכונות החזקות 7
  תכונות החזקות הכוללות מכפלות
  חזקות בתרגילי חילוק
  הערכת ביטויים מעריכיים
  ייצוג מדעי
  דוגמאות לייצוג מדעי
  ספרות ערך
  מספרים טהורים וספרות ערך
  עוד על ספרות ערך
  חיבור וחיסור עם ספרות ערך
  כפל וחילוק עם ספרות ערך
  הכרת שורשים מרובעים
  שורש מובע כחזקות רציונליות
  שורש מובע כחזקות רציונליות - 2
  פישוט שורשים
  פישוט ביטויים שורשיים 1
  פישוט ביטויים שורשיים 2
  פתרון משוואות עם שורשים
  תכונות החזקות 2
  תכונות החזקות 1
  ביטויי שורשים עם שורשים גבוהים
  הפשטה של ביטויים עם שורש- דוגמאות נוספות
  ביטויי שורשים עם שורשים גבוהים
  חיבור ופישוט שורשים
  חישוב שורש משולש
  שורשים ריבועים ומספרים ממשיים
  תכונות החזקות 5
  תכונות החזקות 4
  הכפלה וחילוק של ביטויים רציונליים 2
  תכונות החזקות 6
  ביטויים של חזקות שברים 1
  ביטויים של חזקות שברים 2
  קואורדינטות פולריות 3
  חזקות רציונליות וחוקי חזקות
  דוגמה לסימון מדעי 2
  סימון מדעי 2
  פתרון משוואות עם שורשים 1
  פתרון משוואות עם שורשים 2
  פתרון משוואות עם שורשים 3
  ביטויים של חזקות שברים 3
  פישוט ביטויים בעלי חזקות 3
  חילוק חד איברים
  המשפט היסודי של חשבון
 • 30.080 אלגברה: יחסים ופרופורציות

  30.075 אלגברה: מערכות משוואות

  30.070 אלגברה: שרטוט משוואות

  30.065 אלגברה: אי-שיוויונים לינארים

  פתרון בשלב אחד ובמספר שלבים של אי-שיוויונים במשתנה אחד

 • 30.060 אלגברה: משוואות לינאריות

  פתרון בשלב אחד ובמספר שלבים של משוואות לינאריות במשתנה אחד

 • 30.032 חשבון יסודי: שברים עשרוניים

  30.028 חשבון יסודי: שברים

  דיון בשברים, פעולות בשברים והסבה

 • 30.024 חשבון יסודי: גורמים וכפולות

  30.016 חשבון יסודי: תכונות המספרים

  30.008 חשבון יסודי: כפל וחילוק

  כפל וחילוק, מספרים חיוביים ושלילים, מיקום הנקודה העשרונית ובעיות עיגול

 • 30.004 חשבון יסודי: חיבור וחיסור

  תחילת המסע המתמטי והכנה לאלגברה. חיבור וחיסור מספרים חיוביים ושלילים. אנו מתחילים עם 2=1+1 וממשיכים למספרים חיובים ושלילים, ערכים שאולים והעברה