שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 2

שורשים מרוכבים של משוואות אופייניות - 2 Complex roots of the characteristic equations 2