כפל וחילוק מספרים שלילים

ועכשיו לאחר שאנו יודעים כיצד לחבר ולחסר מספרים שלילים הגיע הזמן ללמוד כיצד להכפילם ולחלקם Multiplying and Dividing Negative Numbers