מגנטיות 6: השדה החשמלי שיוצר תיל נושא זרם

מגנטיות 6: השדה החשמלי שיוצר תיל נושא זרם Magnetism 6- Magnetic field due to current