דוגמא - שימוש בהגדרת מעגל היחידה של פונקציות טריגונומטריות

דוגמא - שימוש בהגדרת מעגל היחידה של פונקציות טריגונומטריות Example - Using the unit circle definition of trig functions