וקטור נורמלי ממשוואת מישור

וקטור נורמלי ממשוואת מישור Normal vector from plane equation