נגזרות חלקיות של פונקציות ערכי וקטור

נגזרות חלקיות של פונקציות ערכי וקטור Partial Derivatives of Vector-Valued Functions