הזמן בכיתה - מעמדו של המורה

Using class time סרטון זה דן ב"זמן בכיתה" - מעמדו ותפקידו של המורה שכיתתו עוסקת בלימודים מבוססי אקדמיית קהאן