משוואת מישור ב R3 עם נקודת וקטור

משוואת מישור ב R3 עם נקודת וקטור Defining a plane in R3 with a point and normal vector