הוכחה - זוויות נגדיות של מקבילית שוות

הוכחה - זוויות נגדיות של מקבילית שוות Proof - Opposite Angles of Parallelogram