משוואות של קווים מקבילים ומאונכים

משוואות של קווים מקבילים ומאונכים Equations of Parallel and Perpendicular Lines