משוואות פשוטות

פה אנו מתחילים בפתרון משוואות שפוטות באלגברה Simple Equations