הוכחה: האלכסונים במעויין חוצים זה את זה וגם מאונכים

הוכחה: האלכסונים במעויין חוצים זה את זה וגם מאונכים Proof - Rhombus Diagonals are Perpendicular Bisectors