הוכחה אלגברית לסכום מספרים ללא אינדוקציה

הוכחה אלגברית לסכום מספרים שלמים חיוביים ללא אינדוקציה Alternate Proof to Induction for Integer Sum