קירוב של פונקציה באמצעות פולינום טיילורסביב הנקודה a

קירוב של פונקציה באמצעות פולינום טיילור סביב הנקודה a Error or Remainder of a Taylor Polynomial Approximation