פתרון בעיות הכוללות יחידות נפח - תרומת דם

פתרון בעיות הכוללות יחידות נפח - תרומת דם Solving application problems involving units of volume-aka Blood Drive