אוקלידס אבי הגיאומטריה

אוקלידס אבי הגיאומטריה Euclid as the Father of Geometry