בעיות היקף ושטח מעניינות

בעיות היקף ושטח מעניינות Interesting Perimeter and Area Problems