הכפלת שברים ומספרים מעורבים

הכפלת שברים ומספרים מעורבים Multiplying Fractions and Mixed Numbers