אם אתה רואה הודעה זו, זה אומר שאנחנו מתקשים לטעון משאבים חיצוניים באתר האינטרנט שלנו.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

תוכן ראשי

הגדרת כל הקבוצות של הקווים הישרים, המקבילים והניצבים

הגדרת כל הקבוצות של הקווים הישרים, המקבילים והניצבים Identifying Parallel and Perpendicular lines